het twents Byzantijns Koor


Zoekt versterkinG

 

foto’s: Job Niessen

Concerten in 2019

 BYzonder


Al vele jaren bestaan er in Nederland Byzantijnse koren. De bekendste daarvan is het Utrechts Byzantijns Koor. Het eerste Byzantijnse koor in Twente is hèt Twents Byzantijns Koor. Byzantijnse muziek werd in Twente, in tegenstelling tot vandaag de dag, alleen door dit koor uitgevoerd. Het koor bestaat in 2014 30 jaar.

Er zijn nog zangers bij van het eerste uur, maar in de loop van de jaren zijn er jongere zangers bijgekomen. Steeds was er een goede mix tussen ervaren zangers en nieuwkomers.

Regelmatig is in projectverband samen gezongen met een vrouwenkoor, zoals bij het zingen van de vespers van Rachmaninov. Bepaald geen gemakkelijke opgave.

Daarvan zijn professionele opnames gemaakt voor de KRO.

Het koor treedt op in Nederland en in het buitenland (o.a. in Oekraïne, Tsjechië, Duitsland), met zeer goede recensies.

Door jarenlange ervaring en specifieke gerichtheid op de Byzantijnse muziek, zijn ze toonaangevend. Maar ook de Russische profane liedjes als tussendoortje klinken als een klok.


Hèt Twents Byzantijns Koor

Het koor bestaat momenteel uit 15 zangers, gelijkmatig verdeeld over de verschillende stemmen. De zangers komen uit Twente en de wijde omgeving daarvan. Het koor is gevestigd in Hengelo (OV), waar ook de repetities worden gehouden. In Oktober 2013 heeft het gehele koor, onder deskundige begeleiding, uitgebreid gediscussieerd over de toekomst van het koor. Het heeft een pad uitgezet om ook in de toekomst continuïteit te kunnen geven aan het brengen van kwalitatief uitstekende Byzantijnse muziek. Dat stelt hoge eisen aan de koorleden en aan de dirigent. Wat de dirigent betreft mag het koor zich gelukkig prijzen met Ivo Boytchev, die met zijn Bulgaarse achtergrond de Byzantijnse muziek en tekst uitstekend kan interpreteren. Daarnaast is er door het koor een zangpedagoge aangesteld om de prestaties van het koor nog verder te vergroten.

Een koor met 16 zangers, verdeeld over 4 stemmen, is voor de toekomst te kwetsbaar. Daarom wil het koor actief het aantal zangers naar ongeveer 20 brengen. De zangersgroep aanvullen met goede ervaren zangers. Daarbij is de verwachting dat vooral 40-ers en 50-ers geïnteresseerd zullen zijn, maar ook jongere zangers zijn meer dan welkom.


Repetitieruimte:  De Bussenkamp, I. da Costastraat 83 Hengelo (O). Er wordt ‘s woensdags gerepeteerd van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Het koor verwacht van u dat u bereid bent uw partij ook zelf thuis in te studeren. Het biedt daarvoor de nodige hulpmiddelen, te weten een muziekprogramma en digitale muziekbestanden.